Start.Expertise.Over ons.Tarieven.Contact.
Medisch pedicurepraktijk
Privacyverklaring  Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo Wijhe .
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Voet & Zo verwerkt  van haar klanten.
Indien u klant wordt van Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo, of om andere reden persoonsgegevens aan de praktijk  verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om het door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
     1. VERANTWOORDELIJKE .
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is :
Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo , Langstraat 17, 8131 BA, Wijhe.
Telefoonnummer: Anna  06-15680884, Ayra 06-20254111
e-mailadres: info@voetenzowijhe.nl

2.Welke gegevens verwerkt de praktijk en voor welk doel.

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
A. voor –en achternaam, geboortedatum, BSN nummer.
B. adresgegevens, eventueel postadres (indien nodig).
C. telefoonnummer, e-mailadres, gegevens zorgverzekeraar.
D. eventuele gegevens over ziekte en gezondheid.
E.  voor – na foto’s.

2.2 Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
A. Informatie verstrekken aan de huisarts, podotherapeut, diabetes verpleegkundige  en ziekenhuis.
B. contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
C. uw gezondheidsgegevens en eventuele foto’s worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.
D. voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de praktijk.

Email berichtgeving :
Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo gebruikt uw e-mailadres om afspraakherinneringen te sturen en voor eventuele nieuwsbrieven.

3. Bewaartermijnen.
Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen  en bewerkers.
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten.
5.1 via de eigenaresses van Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Zij zal het verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand, na ontvangst, hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2,kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresses.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo via info@voetenzowijhe.nl  of  06-13573611/ 06-15680884.
6. Wijzigingen .
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van Medisch pedicurepraktijk Voet & Zo bekend gemaakt.
Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.